Тест по чешскому языку

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:

1. … Pavel Novák.

2. Odkud jste?

3. Jak se máte?

4. Karel … čokoládu.

5. To … pravda.

6. Chceš …?

7. Co si dáte k pití?

8. Včera … krásný den.

9. O víkendu ….. minimálně 10 hodin.

10. Co ….. v práci?

11. Včera …. doma.

12. Kupuju dárek … kamarádku.

13. Potřebujeme tři …...

14. Celý víkend pršelo, …. jsme na Moravu nejeli.

15. …. máme velký jídelní stůl

16. Petr pravidelně …..

17. Co …. dělali, kdybyste vyhráli milion?

18. Musím zrušit schůzku. Zítra....

19. Chceš …. rohlíky?

20. Když dělám salát, potřebuju …..

21. ... v Česku.

22. Karel Čapek byl slavný …..

23. Karel je.... člověk na světě.

24. Co si vezmeš do divadla ….?

25. Staroměstské náměstí je …. centrum.

26. ….. ovocné knedlíky.

27. Jdu …. koncert.

28. Česká republika vznikla ….